Fritid och kultur

Vi vill:
Må bra och trivas där vi bor
Satsa på fritid för alla åldrar, men viktigast är att satsa på barnen
Att föreningar är en förutsättning för en händelserik fritid

Fritidsaktiviteter för barn och vuxna är viktiga för att vi ska må bra och trivas där vi bor.

Fritid för oss som bor här

Vi måste, när vi talar satsningar på fritid, göra skillnad på de som bor här och de som besöker vår kommun. Besökarna ska generera intäkter, de boende ska trivas och bli fler.
Satsningar på fritid ska göras för i huvudsak de som bor i kommunen, inte för besökare. Besökarna måste generera de intäkter som krävs för att de ska täcka de kostnader de för med sig och skapa värden för våra näringsidkare. Ur det perspektivet kan det vara motiverat med satsningar även inom till exempel besöksnäringen om man ser att de betalar sig.

Vad vi gör på fritiden

Askersundaren gillar idrott, båtliv, fiske och jakt. Askersundaren gillar också teater och konst. Vi har på senare år genom Sjöängen skapat en plattform som på olika sätt kan tillgodose teater. Vi har under mandatperioden utvecklat musikskolan till en kulturskola. Det ska kunna bidra till att fler får möjlighet att inte bara konsumera kultur utan också vara med och skapa den. Det har under många år varit en brist på halltider i kommunen. 2022 verkställer vi vallöftet från 2018 om att bygga ytterligare en idrottshall i Askersund.
Det finns ett allt större utbud av restauranger i Askersund. De senaste åren med coronapandemin har varit rekordår för besöksnäringen i vår kommun vilket bidragit till att öka utbudet av nöjen även för kommuninvånarna.

Fritid för alla åldrar men mest för barnen

Vi ska satsa på alla åldrar men viktigast är att satsa på barnen. Ett jämställt pendlingssamhälle innebär att de föräldrar som väljer Askersund, men pendlar, har långa arbetsdagar. Idrotts- och kulturaktiviteter efter skoltid kan göra skillnad mellan det goda föräldrasamvetet och tanken på flytt.

Föreningar är en förutsättning för en händelserik fritid

Som kommun kan vi skapa förutsättningar för föreningar att engagera människor och att delta i fritidsaktiviteter men det är inte kommunen som ska vara drivande utan ansvaret måste alltid ligga på föreningarna och ideella organisationer. Det är också föreningarna som måste arbeta för att återfå den föreningsaktiva som man har tappat i samband med coronapandemin.
De skattepengar som vi använder till föreningsbidrag och andra bidrag ska användas för att stimulera eller underlätta för föreningar och aktiviteter i vår kommun och inte försvinna regionalt.
Det är viktigt att alla som vill ska kunna delta i kultur- och fritidsaktiviteter. Det kan innebära att kommunen måste säkerställa transporter och bidra till tillgänglighet i andra former.

Kultur

Sjöängen är sedan 2016 Askersunds kulturarena. Den uppgång av besökare och evenemang som fanns hejdades av coronapandemin och arbetet har nu återstartats. Sjöängen behöver fortsätta utvecklas till en öppen plats där man kan kombinera kultur med service och café. Det är ett pågående arbete att det kulrututbud som finns ska vara mångsidigt och attrahera både en smalare och en bredare publik. Planerad ombyggnation av delar av foajén ska bidra till ökade förutsättningar för användande och fler konferenslokaler. Sjöängens lokaler ska vara möjliga för kommunens föreningar och ideella organisationer att använda på ett enkelt sätt. Vi ska komplettera, inte konkurrera med de verksamheter och lokaler som drivs i privat och föreningsliv, till exmpel Hantverkshuset.
Kultur finns givetvis på flera ställen i kommunen. Vi ska som kommun inom ramen för vår turistverksamhet bidra till att andra anläggningar som t ex Stjernsunds slott och Knalla gruvmuseum får en ökad attraktivitet som besöksmål.

Vad vi bl a har gjort mandatperioden 2018 – 2022 inom fritid och kultur

Vi har utvecklat musikskolan till kulturskolan.
Vi bygger ny idrottshall.
Vi lägger nytt golv i Sjöängshallen.
Vi har givit föreningarna extra stöd under coronapandemin.
Vi har startat utvecklingsarbete av Askersund som besöksmål.